Turne në fabrikë

Vizatimi i impianteve dhe pajisjeve

1
1 (1)
1 (2)
1 (4)
1 (3)

Ekspozita

2022_03_08_10_19_IMG_9489
2022_03_08_10_18_IMG_9488
2022_03_08_10_18_IMG_9487

Certifikata

Patent certificate (1)

Certifikata e Patentave

Patent certificate (2)

Certifikata e Patentave

Patent certificate (3)

Certifikata e Patentave

Abide by the contract

Zbatoni Kontratën

FDA authentication

Autentifikimi i FDA

Quality certification

Certifikimi i Cilësisë